Λιβανός, Γιώργος. Τα ανήλικα της Μακρονήσου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λιβανός, Γιώργος (1929-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 2003
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Μακρόνησος
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι ανήλικοι
  2. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  1. W0080
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA