Κόκκας, Πάνος Β. Ελευθερία. Ανεξάρτητος Πρωινή Εφημερίς. Περίοδος Β'

 1. Έργο (περιοδικό έργο)
  1. Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. (1905-1991)
  1. Κόκκας, Πάνος Β. (1919-1974)
  1. Ελευθερία [Εφημερίδα]
 2. Periodics works
 3. 1945
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Greece
  1. Ελληνικές εφημερίδες
  1. W0108
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Κομμουνιστική συμμορία επυρπόλησε τον σταθμόν χωροφυλακής Λιτοχωρίου
  2. Τ' αποτελέσματα της χθεσινής ψηφοφορίας εις τον Πειραιά
  3. Αι χθεσιναί βουλευτικαί εκλογαί. Τα ανακοινωθέντα μέχρι των πρωϊνών ωρών αποτελέσματα. Έπειτα από δέκα έτη αναστολής του κονοβουλευτισμού
  4. Τα πρώτα συμπεράσματα εκ της λαϊκής ετυμηγορίας. Υπέστη ήτταν η μοναρχία
  5. Ο Μαξ Μέρτεν είναι υπεύθυνος δια την εξόντωσιν των εβραίων, Η χθεσινή δευτέρα ημέρα της πολυκρότου δίκης