Αι χθεσιναί βουλευτικαί εκλογαί. Τα ανακοινωθέντα μέχρι των πρωϊνών ωρών αποτελέσματα. Έπειτα από δέκα έτη αναστολής του κονοβουλευτισμού

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
 2. Articles in periodics works
 3. 01 Απρίλίου 1946
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Βουλευτικές εκλογές (Μάρτης 1946)
  1. W0108/02
  1. Πρωτοσέλιδο άρθρο
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Κόκκας, Πάνος Β. (1919-1974) [Διευθυντής έκδοσης]. Ελευθερία. Ανεξάρτητος Πρωινή Εφημερίς. Περίοδος Β'