Τα πρώτα συμπεράσματα εκ της λαϊκής ετυμηγορίας. Υπέστη ήτταν η μοναρχία

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
 2. Articles in periodics works
 3. 01 Απρίλίου 1946
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Βουλευτικές εκλογές (Μάρτης 1946)
  1. W0108/01
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Κόκκας, Πάνος Β. (1919-1974) [Διευθυντής έκδοσης]. Ελευθερία. Ανεξάρτητος Πρωινή Εφημερίς. Περίοδος Β'