Αντί [Περίοδος Β' - Τεύχος 697, 15 Οκτωβρίου 1999] - Athens: Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009), 1999.

 1. Έκδοση
 2. Περιοδικό έντυπο
  1. Αριστερά περιοδικά
  1. Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009)
  1. Αντί
  1. Athens
  1. Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009)
 3. 15 Οκτωβρίου 1999
  1. Συνεχίζεται σε αυτό το τεύχος το αφιέρωμα στον εμφύλιο που ξεκίνησε στο τεύχος 694-695