Παπαθανασίου, Ιωάννα. Ο ελληνικός εμφύλιος υπό το πρίσμα του Ψυχρού Πολέμου : ημερολόγιο

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παπαθανασίου, Ιωάννα (1958-)
 2. Articles in periodics works
 3. 17 Σεπτεμβρίου 1999
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Ψυχρός πόλεμος
  1. Ημερολόγια
  1. W0110/02
  1. Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Αντί, Τεύχος 694-695. σελίδες 9-36. 

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009) [Διευθυντής έκδοσης]. Αντί. Δεκαπενθήμερη πολιτική επιθεώρηση [Περίοδος Β']