Ηλιού, Φίλιππος Η. Το σχήμα του εμφυλίου πολέμου

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Ηλιού, Φίλιππος Η. (1931-2004)
 2. Articles in periodics works
 3. 17 Σεπτεμβρίου 1999
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  1. W0110/08
  1. Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Αντί, Τεύχος 694-695. σελίδες 38-41. 

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων. (1947-) [Συγγραφέας]. Ξαναδιαβάζοντας το σχήμα του Εμφυλίου, όπως το διατύπωσε ο Φίλιππος Ηλιού
  1. Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009) [Διευθυντής έκδοσης]. Αντί. Δεκαπενθήμερη πολιτική επιθεώρηση [Περίοδος Β']