Δεκέμβρης του '44 : νεώτερη έρευνα, νέες προσεγγίσεις [Διαφήμιση]

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
 2. Archival material
 3. 17 Σεπτεμβρίου 1999
 4. Ελληνική
  1. Since 1944 - Until 1945
  1. Διαφημίσεις έργων
  1. Δεκέμβρης του '44 : νεότερη έρευνα και προσεγγίσεις
  1. W0110/07
  1. Η διαφήμιση αυτή δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Αντί, Τεύχος 694-695, σελίδα 98

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Αντί. Δεκαπενθήμερη πολιτική επιθεώρηση [Περίοδος Β']