Συνέδριο "Εχθρός εντός των τειχών : όψεις του δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου"

 1. Γεγονός
 2. Συνέδρια σχετικά με την ελληνική ιστορία της δεκαετίας του 1940
 3. 02 Ιουλίου 2004
 4. 04 Ιουλίου 2004
 5. Σαμοθράκη
 6. Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων
 7. Ελληνική
  1. Το Δίκτυο Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων διοργανώνει την ετήσια επιστημονική του συνάντηση στη Σαμοθράκη τον Ιούλιο του 2004, με θέμα «Όψεις του δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου». Το φαινόμενο του δωσιλογισμού κατά τη δεκαετία του ’40, εξακολουθεί να αποτελεί έως σήμερα ένα ζήτημα ταμπού για την ιστοριογραφία της περιόδου, ιδίως για την ελληνική. Τα πολιτικά συμφραζόμενα και η συναισθηματική φόρτιση του όρου, σε συνδυασμό με την απροθυμία των πληροφορητών αλλά και την ανεπάρκεια των αρχειακών πηγών αποτέλεσαν μερικούς μόνο από τους λόγους εξοβελισμού του ζητήματος από την επιστημονική μεταπολεμική παραγωγή. Ο δωσιλογισμός ήταν προτιμότερος και χρηστικότερος στην ακατέργαστη μορφή του, με όλο το επιπρόσθετο αρνητικό φορτίο που του επισώρευσε ο ελληνικός κινηματογράφος. Στόχος του υπό διοργάνωση συνεδρίου είναι η ανάδειξη της πολυπλοκότητας του φαινομένου, με τη χρήση σύγχρονων θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων για την ανάλυσή του καθώς και με την αξιοποίηση νέων πηγών για την κατανόησή του. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελούν η διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος και η αξιοποίηση της εμπειρίας, που προέκυψε από τη μελέτη συναφών περιπτώσεων στα Βαλκάνια αλλά κι ολόκληρη την Ευρώπη. Επιπλέον, το συνέδριο θα επιχειρήσει να καταγράψει, να αναδείξει και να συστηματοποιήσει τις τρέχουσες τάσεις μελέτης του δωσιλογισμού φέρνοντας σε επαφή τα μέλη της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας που ασχολούνται με το φαινόμενο.

   Από την ιστοσελίδα του Δικτύου Μελέτης
  1. Το πρόγραμμα του συνεδρίου
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA