Μαρκόπουλος, Δημήτριος (1894-1949)

  1. Πρόσωπο
  2. 1894
  3. 29 Ιουνίου 1949
  4. Ηράκλειο Κρήτης
  5. Ευρυτανία (Νομός)
  6. Greek men