Γιαννοπούλου, Δανάη. 3 Δεκεμβρίου 1944 - 11 Ιανουαρίου 1945 : οι πολιτικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών και η στάση του αθηναϊκού τύπου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γιαννοπούλου, Δανάη (1985-)
 2. Academic works
 3. 2011
 4. Ελληνική
  1. Since 1944 - Until 1945
  1. Αττική (Νομός)
  1. Δημοσιογραφικές διαστάσεις
  1. Μάχη της Αθήνας (Δεκέμβρης 1944)
  1. W0114
  1. Πλήρη πρόσβαση από "Πάνδημο"
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA