Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

 1. Οργανισμός
 2. 1997
 3. Athens
 4. Πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές - Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  1. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών αποτελεί οργανική εξέλιξη του πρώτου στην ιστορία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στη χώρα. Με τη σημερινή του ονομασία προήλθε από το χωρισμό του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών και ιδρύθηκε το 1997 (ΠΔ 149/12-6-97, ΦΕΚ 128/12-6-1997). Λειτουργεί ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Σύμφωνα με το ιδρυτικό ΠΔ, αποστολή του Τμήματος είναι "η μελέτη και έρευνα της Πολιτικής Επιστήμης και Πολιτικής Ιστορίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους επιστημονικούς τομείς της Πολιτικής Θεωρίας, της Πολιτικής Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας, της Θεωρίας του Κράτους και των Πολιτικών Πρακτικών, των Εμπειρικών Μεθόδων στις Κοινωνικές Επιστήμες, της Θεωρίας των Πολιτικών Συστημάτων, της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας, της συγκρότησης και λειτουργίας Θεσμών και της Θεωρίας των Πολιτικών Κομμάτων".

   Από "Πάνδημο"
 5. Επίσημη ιστοσελίδα
  1. 756059 ⟶ Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA