Η επιβολή του κράτους : ο εμφύλιος πόλεμος στη Λαμία, 1945-1949 - Athens: Ταξιδευτής, 2016.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Τοπικές διαστάσεις
  2. Δικαστικές διαστάσεις
  3. Κοινωνικές διαστάσεις
  1. Λάζου, Βασιλική
  1. Παπαστράτης, Προκόπης (1945-)
  1. Athens
  1. Ταξιδευτής
 3. 2016