Ανδρίτσος, Γιώργος. Η κατοχή και η αντίσταση στις ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από το 1945 έως το 1981

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ανδρίτσος, Γιώργος (1968-)
 2. Academic works
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - After 1950
  1. Κινηματογραφικές διαστάσεις
  1. W0117
  1. Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2008

  1. Πλήρη πρόσβαση από "Πάνδημο"
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA