Ανδρίτσος, Γιώργος. Η κατοχή και η αντίσταση στον ελληνικό κινηματογράφο (1945-1966)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ανδρίτσος, Γιώργος (1968-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 2004
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - After 1950
  1. Κινηματογραφικές διαστάσεις
  1. W0118
  1. Η μελέτη αυτή ανιχνεύει την ιστορική αφήγηση που διαμορφώνεται για την Κατοχή και την Αντίσταση μέσα από τις εικόνες και το φιλμικό λόγο των ταινιών. Η ανάλυση επικεντρώνεται στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η ελληνική κοινωνία αντιλαμβανόταν και αντιμετώπιζε μια ιδαίτερα κρίσιμη καμπή του κοντινού παρελθόντος της.
   Μας ενδιαφέρει η εικόνα που κατασκευάζουν οι ταινίες για την Κατοχή και την Αντίσταση και οι σκοπιμότητες που εξυπηρετεί αυτή η κατασκευή. [...]
   Τέλος, θέτουμε το ερώτημα πώς αποκωδικοποιούνται και αξιολογούνται από το κινηματογραφικό κοινό τα μηνύματα των ταινιών.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA