Περιοδικό "Ακτίνες"

  1. Οργανισμός
  2. 1938
  3. Ελληνικά περιοδικά - Έλληνες εκδότες
    1. Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων (ΧΕΕ)
    1. Περιοδική έκδοση που πρωτοεκδόθηκε το 1938 στην Αθήνα από μια ομάδα νέων επιστημόνων, με επικεφαλής τον καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλέξανδρο Τσιριντάνη οι οποίοι είχαν ιδρύσει τον σύλλογο «Χριστιανική Ένωσις Επιστημόνων». Το περιοδικό κυκλοφορεί ανελλιπώς μέχρι σήμερα (2017). Σύμφωνα με τον ιστότοπο του περιοδικού «στις στήλες του κυριαρχούν άρθρα για την επιστήμη, τη φιλοσοφία, τα κοινωνικά ζητήματα κλπ».

  4. Τεύχη του περιοδικού "Ακτίνες"
  5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA