Οι δουλάνθρωποι

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Unsigned works
 3. [1960]
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - After 1950
  1. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  2. Προπαγάνδα, Αντικομμουνιστική
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0120
  1. Το έργο αυτό αναφέρεται ως τυπικό δείγμα του «διαφωτιστικού» προγράμματος της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, που είχαν ως επικεφαλή τον υφυπουργό Τρύφωνα Τριανταφυλλάκο και τον απόστατο στρατηγό Νικόλαο Γωγούση. Το έργο περιείχε συκοφαντικά «βιογραφικά σημειώματα» στελεχών της Αριστεράς. Κυκλοφόρησε σε 200.000 αντίτυπα

   (Πηγή: Ιός, «Η πρώτη “Μονταζιέρα”. “Διαφώτιση” και “ψυχολογικός πόλεμος” το 1960», Εφημερίδα των Συντακτών, 20 Απριλίου 2014).

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA