Είμαι μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού : σελίδες από πολεμικό ημερολόγιο - Place of publication not identified: Publisher not identified, 1949.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Πάρνης, Αλέξης (1924-)
  1. Place of publication not identified
  1. Publisher not identified
 3. 1949