Γεια χαρά - Νίκος : η αλληλογραφία μου με τον Νίκο Ζαχαριάδη - Athens: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2011.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πάρνης, Αλέξης (1924-)
  1. Athens
  1. Εκδόσεις Καστανιώτη
 3. 2011
  1. Περιεχόμενα:
   ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   Το χώμα της πατρίδας
   Η εκτόπιση
   Κράτος εν κράτει
   Τύχη αγαθή
   Ζωντανές και νεκρές ψυχές
   Ουγγρική ραψωδία
   Καπνός αναθρώσκων
   Η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού
   Η "Κίρκη" της 7ης Ολομέλειας
   Η "κατάβασις"
   Λευκή Νύχτα
   Η "Ανάσταση"
   ΕΠΙΛΟΓΟΣ
   ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Καθείς εφ'ω ετάχθη - Ο ποιητής και ο κομμουνιστής ηγέτης του Γιώργου Πετρόπουλου