Κέρκυρα εκδόσεις

 1. Οργανισμός
 2. Έλληνες εκδότες
  1. Οι Εκδόσεις Κέρκυρα εκδίδουν βιβλία τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
   Ο τομέας Economia Publishing των εκδόσεων επικεντρώνεται στα βιβλία οικονομικού ενδιαφέροντος.
   http://www.economia.gr/el/market/publications/1

   Σελίδα των εκδόσεων στο Facebook
 3. Original: AltSol Company. - Rules: RDA