Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. Εναντίον του ρεύματος

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. (1905-1991)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1949
 4. Ελληνική
  1. Before 1940 - Until 1949
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. W0133
  1. Το έργο περιέχει 78 κύρια άρθρα που δημοσίευσε στην εφημερίδα «Ελευθερία» ο Θ. Παπακωνσταντίνου από το 1945 μέχρι το 1949.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA