Βαρδινογιάννης, Βαρδής Β. Οι μισοί στα σίδερα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βαρδινογιάννης, Βαρδής Β.
  2. Αρώνης, Παναγιώτης Γ. (1924-2015)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1996
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Political prisoners
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0081
  1. Η σύγχρονη ελληνική τραγωδία μέσα από έναν ερευνητικό άθλο που πραγματοποίησαν οι παλαίμαχοι αγωνιστές και συγγραφείς Βαρδής Βαρδινογιάννης και Παναγιώτης Αρώνης. Ένα ζωντανό μνημείο ιστορικής μνήμης που περιέχει μαρτυρίες πολιτικών κρατουμένων και εξορίστων στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA