Αλιβιζάτος, Νίκος Κ. Les institutions politiques de la Grèce à travers les crises, 1922-1974

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Αλιβιζάτος, Νίκος Κ. (1949-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1979
 4. Γαλλική
  1. Before 1940 - After 1950
  1. Συνταγματικές διαστάσεις
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. W0134
  1. 315902342 (Work) ⟶ Πατήστε εδώ
  1. Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η επισήμανση των κυριότερων σταθερών και μεταβλητών στην εξέλιξη των συνταγματικών θεσμών της χώρας μας, από την εποχή του Μεσοπολέμου ως την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, το 1974. Στο πεδίο των πολιτικών θεσμών, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τη νόθευση και τη διπλή κατάργηση του κοινοβουλευτικού συστήματος και των ατομικών ελευθεριών, που μια μακρόχρονη φιλελεύθερη και δημοκρατική εξέλιξη είχε διαμορφώσει ως το 1915. 

   Το έργο βασίζεται στη διδακτορική διατριβή του συγγραφέα που είχε καταθέσει στο Πανεπιστήμιο Paris II το 1977 με τίτλο "Les institutions politiques de la Grèce àtravers les crises"

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA