Η Ελλάδα και το σχέδιο Μάρσαλ : η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας - Athens: Gutenberg, 2007.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βετσόπουλος, Απόστολος Β.
  1. Athens
  1. Gutenberg
 3. 2007
  1. Περιεχόμενα:
   Εισαγωγή: Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην Ελλάδα την προπολεμική, πολεμική και μεταπολεμική περίοδο || Η αποστολή της AMAG στην Ελλάδα από τον Ιούνιο του 1947 έως τον Ιούνιο του 1948 || Η πρώτη περίοδος του σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα από τον Ιούλιο του 1948 έως το τέλος του εμφυλίου πολέμου, το Καλοκαίρι του 1949 || Η δεύτερη περίοδος του σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα από το Καλοκαίρι του 1949 έως την έκρηξη του πολέμου στην Κορέα, τον Ιούνιο του 1950 || Η τρίτη περίοδος του σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα από την έκρηξη του πολέμου στην Κορέα το Καλοκαίρι του 1950, έως τον Ιούνιο του 1951 || Το τελευταίο έτος του σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα από τον Ιούλιο του 1951 έως τον Ιούνιο του 1952. Μια περίοδος αποφάσεων || Επίλογος - Συμπεράσματα || Βιογραφίες σημαντικών προσωπικοτήτων || Κατάλογος πινάκων || βιβλιογραφία || Φωτογραφικό υλικό || Ευρετήριο