Κόντης, Βασίλειος. Η αγγλοαμερικανική πολιτική και το ελληνικό πρόβλημα, 1945-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κόντης, Βασίλειος
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1984
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Δόγμα Τρούμαν
  2. Αμερικανική εμπλοκή
  3. Σοβιετική εμπλοκή
  4. Βρετανική εμπλοκή
  1. W0141
  1. .. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να τοποθετήσει ιστορικά τις προσπάθειες των Μεγάλων Δυνάμεων για την εξάπλωση της επιρροής τους στην Ελλάδα. Ασχολείται πρωταρχικά με την ανάλυση της βρετανικής πολιτικής και την μεταπολεμική διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Παράλληλα, ερευνά τις εσωτερικές εξελίξεις, την πολιτική του ΚΚΕ, και τη στάση των βαλκανικών κρατών και της Σοβιετικής Ένωσης έναντι της Ελλάδας.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA