Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ)

 1. Οργανισμός
 2. 1991
 3. Athens
 4. Έλληνες εκδότες
  1. Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε) ιδρύθηκε το 1991 στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Είναι μη κυβερνητική οργάνωση, με τη νομική μορφή του επιστημονικού μη κερδοσκοπικού Σωματείου.

   Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε και Ιδρυτής είναι ο κ. Ι. Τσιάντης Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα μέλη της περιλαμβάνονται έγκριτοι επιστήμονες με πολύχρονη και διακεκριμένη θητεία στον τομέα της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου, με μεγάλη κλινική εμπειρία και σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε αναπτύσσει δραστηριότητες στους τομείς της λειτουργίας νέων, πρότυπων υπηρεσιών (Κέντρο Ημέρας, Ξενώνες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, κ.α.), της υλοποίησης προγραμμάτων και παρεμβάσεων προαγωγής ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου, της διενέργειας σχετικών ερευνών και ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των εκδόσεων και της παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών. Επίσης διοργανώνει επιστημονικές ημερίδες, συμπόσια και συνέδρια.

   ΕΨΥΠΕ
  1. 645333 ⟶ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA