Αποστολοπούλου, Ναταλία. Γροθιά στο σκοτάδι

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Αποστολοπούλου, Ναταλία (1914-2008)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1984
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Χίος (Νησί)
  2. Παλαιό Τρίκερι Μαγνησίας
  3. Μακρόνησος
  1. Γυναίκες πολιτικοί κρατούμενοι
  2. Πολιτιστικές διαστάσεις
  3. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Χίος. Στρατόπεδο συγκέντρωσης
  2. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  3. Τρίκερι. Στρατόπεδο συγκέντρωσης
  1. W0082
  1. Αφηγήματα για την οργάνωση της πολιτιστικής ζωής των εξόριστων γυναικών σε Χίο, Τρίκερι, Μακρόνησο.

   Μακρόνησος Ψηφιακό Μουσείο
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA