Σάσσεξ

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Γεωγραφικές περιοχές
  1. o Σάσσεξ (αγγλικά: Sussex) αποτελεί ιστορική κομητεία στην ΝΑ Αγγλία στην θέση ενός από τα παλιά πρώτα βασίλεια των Σαξόνων, διαιρέθηκε σε Δυτικό και Ανατολικό (1189) ενώ από το 1888 έγιναν οι δύο κοινότητες ανεξάρτητες κομητείες. Βρισκόταν στα βόρεια παράλια της Μάγχης έχοντας στα βόρεια το Σάρρει και στα δυτικά το Κεντ, είχε ανεξάρτητη διοίκηση με τις δύο κομητείες ενωμένες έως το 1968. Έχει λόγω της θέσης του πολλές φυσικές ομορφιές με μεγάλη ποσότητα αργίλου και άμμου στα παράλια ενώ εξάγει και ποσότητες κιμωλίας, έχει την ψηλότερη μέση θερμοκρασίας σε ολόκληρη την Αγγλία με τις μεγαλύτερες περιόδους ηλιοφάνειας. Έχει τεράστια περιοχή δασικών εκτάσεων που εκτιμούνται σε 200.000 στρέμματα ενώ από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα ήταν σημαντικό κέντρο σιδηρουργίας.

   Wikipedia
  1. Q23346 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 153612293 (Geographic) ⟶ Sussex (England)
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA