Β΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών - Ειδικά Σχολεία Αναμόρφωσης Ιδιωτών (Β΄ ΕΤΟ-ΕΣΑΙ)

 1. Οργανισμός
 2. Μάρτιος 1949
 3. Αύγουστος 1950
 4. Στρατιωτικές δυνάμεις, Ελληνικές
 5. Government Military Forces
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. Το Β΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών - Ειδικά Σχολεία Αναμόρφωσης Ιδιωτών (Β΄ ΕΤΟ-ΕΣΑΙ) ήταν ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης  για πολιτικούς εξόριστους που το ελληνικό κράτος αποφάσισε να δημιουργήσει, εντός της Μακρονήσου, τον Απρίλη του 1949. Η λειτουργία του Β' ΕΤΟ-ΕΣΑΙ ξεκίνησε τον Νοέμβρη του 1949 και είχε ως στόχο την «πολιτική αναμόρφωση» των κρατουμένων. Την διοίκηση του στρατοπέδου είχε το Β’ ΕΤΟ. Μέχρι τον Ιανουάριο του 1950 στο στρατόπεδο υπήρχαν και γυναίκες. Τον Μάιο του 1950 η Κυβέρνηση Πλαστήρα αποφάσισε το κλείσιμο των στρατοπέδων της Μακρονήσου για πολίτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μεταφορά των κρατουμένων σε άλλα στρατόπεδα μέχρι τον Οκτώβρη του 1950 και το οριστικό κλείσιμο του Β΄ ΕΤΟ-ΕΣΑΙ.

   (Πηγή: Πολυμέρης Βόγλης και Στρατής Μπουρνάζος, «Στρατόπεδο Μακρονήσου 1947-1950» στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952, τόμος Δ2, σελίδες 51-81)

 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA