Ειδικόν Σχολείον Αναμορφώσεως Γυναικών (ΕΣΑΓ)

 1. Οργανισμός
 2. Ιανουάριος 1950
 3. Αύγουστος 1950
 4. Μακρόνησος
 5. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
 6. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. Το Ειδικόν Σχολείον Αναμορφώσεως Γυναικών (ΕΣΑΓ) ήταν ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης  για γυναίκες πολιτικούς εξόριστους που δημιουργήθηκε το Ιανουάριο του 1950 στη Μακρόνησο, όταν αποφασίστηκε να διαχωριστούν οι γυναίκες κρατούμενες από τους άντρες. Μέχρι τότε συμβίωναν μαζί στα Ειδικά Σχολεία Αναμόρφωσης Ιδιωτών (ΕΣΑΙ). Τη διοίκηση του στρατοπέδου ΕΣΑΓ είχε το Α’ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών (Α’ ΕΤΟ).

   (Πηγή: Πολυμέρης Βόγλης και Στρατής Μπουρνάζος, «Στρατόπεδο Μακρονήσου 1947-1950» στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952, τόμος Δ2, σελίδες 51-81)

 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA