Σκανδάμης, Ανδρέας. Η έξοδος της Χαλανδρίτσας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σκανδάμης, Ανδρέας (1913-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1949
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Χαλανδρίτσα (Αχαΐα)
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Μάχη της Χαλανδρίτσας (Ιούλιος 1948)
  1. W0160
  1. Στο έργο του Α. Σκανδάμη γίνεται περιγραφή της μάχης της Χαλανδρίτσας που έγινε στις 5 Ιουλίου του 1948 όταν δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού Πελοποννήσου επιτέθηκαν στην κωμόπολη.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA