Κορωνιός Κώστας Η. Αναμνήσεις από τη Μακρόνησο

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κορωνιός Κώστας Η. (1926-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 2001
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Μακρόνησος
  1. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  2. Β΄ Τάγμα Σκαπανέων
  1. W0083
  1. Στο έργο «Αναμνήσεις από τη Μακρόνησο» ο Κώστας Κορωνιός περιγράφει τις μαρτυρίες του από το Στρατόπεδο της Μακρονήσου, στο οποίο στάλθηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου ως υποστηρικτής της Αριστεράς. Ο συγγραφέας αναφέρεται κυρίως στην καθημερινή διαβίωση στο Β΄ Τάγμα Σκαπανέων, όπου υπηρέτησε μετά την  υπογραφή δήλωσης αποκήρυξης του ΚΚΕ και της Αριστεράς.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA