Γενικό Αρχηγείο Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος (ΔΣΕ). Ζήτω η 28η του Οκτώβρη 1940. Ζήτω η 28η του Οκτώβρη 1946-1947, 1η επέτειο της ίδρυσης του Γενικού Αρχηγείου [Αφίσα]

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γενικό Αρχηγείο Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος (ΔΣΕ)
 2. Archival material
 3. 1947
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. Η πληροφορίες και η εικόνα της αφίσας προέρχονται από το αρχειακό υλικό του ΚΚΕ για τον Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας.

   Αρχείο ΚΚΕ για ΔΣΕ
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
Εικόνα από το αρχείο του ΚΚΕ για τον ΔΣΕ