Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Η νέα κατάσταση και τα καθηκοντά μας : απόφαση της 6ης ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Κεντρική Επιτροπή
 2. Archival material
 3. 09 Οκτωβρίου 1949
 4. Ελληνική - Γαλλική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Κομματικές αποφάσεις ΚΚΕ
  1. 6η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (Οκτώβριος 1949)
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
Εικόνα από το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ στα ΑΣΚΙ