Φλωράκης, Χαρίλαος. Ομιλία του σ. Γιώτη (Χ. Φλωράκη) στην 6η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ στις 9/10/49

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Φλωράκης, Χαρίλαος (1914-2005)
 2. Archival material
 3. 09 Οκτωβρίου 1949
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Κομματικές εισηγήσεις ΚΚΕ
  1. 6η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (Οκτώβριος 1949)
  1. Το έγγραφο προέρχεται από την ιστοσελίδα των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας - ΑΣΚΙ.

   Το έγγραφο στα ΑΣΚΙ
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
Εικόνα από το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ στα ΑΣΚΙ