Βαφειάδης, Μάρκος. Ραδιοτηλεγράφημα 8/1/1948, αριθμός 4 με υπογραφή Μάρκος

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βαφειάδης, Μάρκος (1906-1992)
 2. Archival material
 3. 08 Ιανουαρίου 1948
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. Το έγγραφο προέρχεται από την ιστοσελίδα των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας - ΑΣΚΙ.

   Το έγγραφο στα ΑΣΚΙ
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
Εικόνα από το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ στα ΑΣΚΙ