Κατάσταση που δείχνει το πολεμικό υλικό που πήραμε από 16/5/1948 μέχρι 25/6/1948

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Archival material
 3. 26 Ιουνίου 1948
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Αρχηγείο Κεντρικής Μακεδονίας Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος (ΔΣΕ)
  2. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. Το έγγραφο προέρχεται από την ιστοσελίδα των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας - ΑΣΚΙ.

   Το έγγραφο στα ΑΣΚΙ
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
Εικόνα από το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ στα ΑΣΚΙ