Λαμπρινός, Γιώργος. Μακρονήσι : το αμερικανικό Νταχάου στην Ελλάδα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λαμπρινός, Γιώργος (1909-1949)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1949
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Μακρόνησος
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. W0091
  1. Ψηφιακό αντίγραφο από "Μακρόνησος, ψηφιακό μουσείο)
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA