Φωτογραφία του Δημήτρη Βλαντά την περίοδο της δράσης του ΔΣΕ

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Archival material
    1. Βλαντάς, Δημήτρης (1908-1985)
    1. Η φωτογραφία προέρχεται από την ιστοσελίδα των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας - ΑΣΚΙ.

  3. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
Εικόνα από τα ΑΣΚΙ