Παπαγαρυφάλλου, Κώστας Λ. (1917-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1917
  3. Λάρισα (Πόλη)
  4. Greek men
    1. Παπαγαρυφάλλου, Γιάννης Λ. (1915-1948)
    2. Παπαγαρυφάλλου, Παναγιώτης Λ. (1931-)
    1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)