Παπαγαρυφάλλου, Παναγιώτης Λ. Θύμα διπλής δολοφονίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παπαγαρυφάλλου, Παναγιώτης Λ. (1931-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 2000
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Λάρισα (Πόλη)
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Παπαγαρυφάλλου, Γιάννης Λ. (1915-1948)
  1. W0169
  1. Στο έργο αυτό, ο Παναγιώτης Παπαγαρυφάλλου παρουσιάζει την ιστορία του αδελφού του Γιάννη Παπαγαρυφάλλου (1915-1948), ο οποίος εκτελέστηκε το 1948 από τις κυβερνητικές δυνάμεις, ως υποκινητής της οργάνωσης «Αυτοάμυνα» της Λάρισας.  Το έργο στηρίζεται σε αρχειακό υλικό από την εφημερίδα «Αλήθεια» που εργάζονταν ο Γιάννης Παπαγαρυφάλλου, στις καταθέσεις μαρτύρων στις δίκες, στις απολογίες κατηγορουμένων, σε δικαστικές αποφάσεις αλλά και στις προσωπικές μνήμες του συγγραφέα.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA