Ζαφειρόπουλος, Δημήτριος Γ. Το ΚΚΕ και η Μακεδονία

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ζαφειρόπουλος, Δημήτριος Γ. (1898-1968)
  1. Δραγούμης, Φίλιππος Σ. (1890-1980)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1947
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. Μακεδονία, Δυτική
  2. Καστοριά (Νομός)
  3. Φλώρινα (Νομός)
  1. Βουλγαρική εμπλοκή
  2. Μακεδονικό ζήτημα
  3. Σλαβομακεδόνες
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  2. Naroden Osloboditelen Front (NOF)
  3. Slavjano Мakedonski Narodno Osloboditelen Front (SNOF)
  1. W0172
  1. Το έργο «Το ΚΚΕ και η Μακεδονία» του Δημητρίου Ζαφειρόπουλου γράφτηκε στα τέλη του 1947, όταν ο συγγραφέας συμμετείχε στον εμφύλιο πόλεμο ως διοικητής του 575 Τάγματος Πεζικού με έδρα την Καστοριά. Σε αυτό περιγράφει τις απόψεις του για την κατάσταση που επικρατούσε στη Δυτική Μακεδονία, και κυρίως στους νομούς Καστοριάς και Φλώρινας, από το 1941 και μέχρι το 1947, σε σχέση με το Μακεδονικό ζήτημα, την βουλγαρική και σλαβομακεδονική προπαγάνδα, την ανάμειξη του ΚΚΕ και του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, τις εθνικόφρονες αντιστασιακές δυνάμεις της περιοχής, τις εμφύλιες και μειονοτικές στρατιωτικές και πολιτικές συγκρούσεις, τη δράση του ΣΝΟΦ και του ΝΟΦ κοκ.  Στην πρώτη έκδοση του 1948 περιέχεται εκτενής εισαγωγή του, γνωστού εθνικόφρονα βουλευτή της Φλώρινας και της Καστοριάς, Φίλιππα Δραγούμη.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA