Εταιρία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας (ΕΜΕΙΣ)

 1. Οργανισμός
 2. 1985
 3. Athens
 4. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. Σπανίδης, Αθανάσιος Γ. (1906-1996)
  1. ΣYΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO ΤΗΣ, ΣΚΟΠΟI ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ ΕIΝΑΙ :

   A) Η ενθάρρυνση και προώθηση της έρευνας της ελληνικής ιστορίας και ειδικότερα των νεοτέρων χρόνων , καθώς και η τόνωση του ενδιαφέροντος για τις ιστορικές σπουδές.

   Β) Η ανάπτυξη και διάδοση ιστορικών μελετών πάνω σε επιστημονικές αντικειμενικές βάσεις.

   Γ) Η ανάλυση και προβολή των στοιχείων της ταυτότητος και της ενότητας του ελληνισμού στην μακραίωνη ιστορία του, καθώς και η μελέτη και η τόνωση της ελληνικής παραδόσεως.

    

   Από την ιστοσελίδα της ΕΜΕΙΣ
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA