Κατσώτας, Παυσανίας. Η δεκαετία 1940-1950

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κατσώτας, Παυσανίας (1896-1991)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1981
 4. Ελληνική
  1. Before 1940 - After 1950
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0175
  1. Ο Παυσανίας Κατσώτας στο έργο του «Η δεκαετία 1940-1950» παρουσιάζει τα κυριότερα γεγονότα της στρατιωτικής και πολιτικής ζωής του, από την ένταξη του στο στρατιωτικό σώμα στις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι και τη δικτατορία των Συνταγματαρχών. Ιδιαίτερη όμως έμφαση δίνει στα γεγονότα που σημάδεψαν τη δεκαετία 1940-1950 και κυρίως στον εμφύλιο πόλεμο, που υπηρέτησε ως διοικητής της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος (ΑΣΔΣΕ) αλλά και ως βουλευτής του Εθνικού Ενωτικού Κόμματος.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA