Οι αγώνες του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας - Place of publication not identified: Εκδοτικό "Ελεύθερη Ελλάδα", 1947.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αριστερά προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
    1. Place of publication not identified
    1. Εκδοτικό "Ελεύθερη Ελλάδα"
  3. 1947
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ