Θρασυβούλου, Δημήτρης. Ο εμφύλιος πόλεμος στη Σάμο, 1947-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Θρασυβούλου, Δημήτρης
 2. Academic works
 3. 2011
 4. Ελληνική
  1. Since 1944 - Until 1949
  1. Σάμος (Νησί)
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. Δημοκρατικός Στρατός Σάμου (ΔΣΣ)
  1. W0182-01
  1. Διδακτορική διατριβή που αναφέρεται εκτενέστατα στον εμφύλιο πόλεμο στη Σάμο, εστιάζοντας κυρίως στην περίοδο 1947-1949.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA