Ρουμπίκ. Στρατόπεδο συγκέντρωσης

  1. Οργανισμός
  2. 1945
  3. Ρουμπίκ (Αλβανία)
  4. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  5. Φορείς υποστήριξης Αριστεράς