Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 1. Οργανισμός
 2. 2002
 3. Κοζάνη - Φλώρινα
 4. Ελληνικά πανεπιστήμια
  1. Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία (1960-)
  1. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) είναι ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με έδρα την Κοζάνη. ιδρύθηκε το 2002, με υπουργική απόφαση. Σήμερα, έχει πέντε τμήματα, στη Φλώρινα (3) και στην Κοζάνη (2).

   Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υπηρετούν 91 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και 51 υπάλληλοι στη διοίκηση του. Φοιτούν περίπου 4000 (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές).

   Ένας από τους βασικούς στόχους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι και η δημιουργία νέας γνώσης μέσα από την προαγωγή της επιστημονικής Έρευνας. Η ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, όπως αυτή στηρίζεται από το έμψυχο υλικό (μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί υπότροφοι, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, κλπ) και από την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (εργαστήρια, όργανα, υπολογιστές, πειραματικά μέσα, κλπ), αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την αναβάθμιση και του επιπέδου της Διδασκαλίας και της Εκπαίδευσης.

   Wikipedia
 5. Επίσημη ιστοσελίδα
  1. Q2665063 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 0000 0000 9364 8877 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 137597869 (Corporate) ⟶ Panepistēmio Dytikēs Makedonias
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA