Μακρόνησος : μαρτυρίες ενός φοιτητή, 1947-1950 - Athens: Vivliorama, 2001.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιώτες εξόριστοι
  2. Πολίτες εξόριστοι
  1. Γιαννόπουλος, Γιώργος Δ.
  1. Athens
  1. Vivliorama
 3. 2001