Φαρσακίδης, Γιώργος. Ένδεκα ημέρες και τρεις χρονιές του εμφυλίου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Φαρσακίδης, Γιώργος (1926-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 2005
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Thessaloniki
  1. Political prisoners
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0197
  1. Ο Γιώργος Φαρσακίδης στο έργο του «Ένδεκα ημέρες και τρεις χρονιές του εμφυλίου» αναφέρεται κυρίως στις συνθήκες της κράτησης και της ανάκρισής της από το Α’ Αστυνομικό Τμήμα και την Εθνική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης στις αρχές του εμφύλιου πόλεμου. Οι κατηγορίες αφορούσαν τη συμμετοχή του στον παράνομο μηχανισμό του ΚΚΕ, κάτι που δεν αποδείχθηκε και ο Φαρσακίδης έμεινε για ένα μικρό διάστημα ελεύθερος. Η υπόθεση του έργου, ολοκληρώνεται με την περιγραφή της δίκης για αυτή την υπόθεση, που έγινε από το Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, μετά το τέλος του εμφυλίου, το 1951 και είχε ως αποτέλεσμα την αθώωση του συγγραφέα. Κάτι βέβαια που δεν σήμαινε και την ελευθερία του καθώς ήταν εξόριστος από το 1947 μέχρι και  το 1961.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA